دانلود دلنوشته فریاد بی صدا 

دانلود دلنوشته فریاد بی صدا

نام دلنوشته:فــریاد بــی صــدا

نام نویسنده:یاسمن علیپور

خلاصه:

گــاهی هیچـکس را نداشته بــاشی بهتراست…

بــاور کن بعضــی ها تنهـــاتــرت می کنند!!!

مقدمه:

کاش یه مغازه بود

آدم میرفت

میگفت

بی زحمت یه کم “خیال خوش” میخوام

ببخشید این “خنده ها از ته دل” چندن؟

آقا!

این “آرامشا” لحظه ای چند؟

این”بی خیالیا” که میپاشن رو زندگی مشتی چند؟

ازین “روزایی که بی بغضن” دارین؟

ازین “سالایِ بی رنج” اندازه دل ما دارین؟!

این “شادیا” دوام دارن؟!

نه…

کاش یه جایی بود میشد رفت و بگی آقا یه “زندگی” میخوام

بی زحمت جنس خوبش …
به آسمان تیره در شب خیره می شوم…

دلتنگی شب از جایی شروع می شود که باور میکنی هیچکس را نداری برای همراهی بی خوابی هایت…

باز هم شب شد و آسمان سکوتش را به رُخ من می کشد…

به منی که درونم پـُر از فریادی بی صداست…

فریادی که فقط خودم صدای کَــر کننده اش را می شنوم…

گلویـی که آنقدر فریاد کشید ولی هیچ گوشـی توانایی شنیدنش را نداشت…

کسی چه می داند شاید هم می شنیدند ولی خودشان را به نشنیدن می زدنند…